МЕДЭЭЛЕР РВ 30.03.21

Тывада кадыкшылынын байдалы кызыгаарлыг уругларнын чемненилгезинге ай санында 2 мун рубльди ундуруп бээр Донгактар, Саттарнын торел аймаан генетиктер шинчилеп турар Дарый Середар, Сайын-Белек Куулар ТывКУ-нун эн-не чараштары болганнар


Тывада кадыкшылынын байдалы кызыгаарлыг уругларнын чемненилгезинге ай санында 2 мун рубльди ундуруп бээр


Донгактар, Саттарнын торел аймаан генетиктер шинчилеп турар


Дарый Середар, Сайын-Белек Куулар ТывКУ-нун эн-не чараштары болганнар

 

09.12.22

-Тува в этом году получит 24 единицы спецтехники по нацпроекту «Экология»

-В Туве открываются ледовые переправы

-По жалобам горожан мэрия Кызыла проверяет температуру в многоквартирных домах

• Архив выпусков
 

09.12.22


Сооктан өлген өөреникчи дугайында медээ меге болган


Деткимче декада уламчылап турар


Бо чылдың хүрештери доозулган


• Архив выпусков