МЕДЭЭЛЕР РВ 30.03.21

Тывада кадыкшылынын байдалы кызыгаарлыг уругларнын чемненилгезинге ай санында 2 мун рубльди ундуруп бээр Донгактар, Саттарнын торел аймаан генетиктер шинчилеп турар Дарый Середар, Сайын-Белек Куулар ТывКУ-нун эн-не чараштары болганнар


Тывада кадыкшылынын байдалы кызыгаарлыг уругларнын чемненилгезинге ай санында 2 мун рубльди ундуруп бээр


Донгактар, Саттарнын торел аймаан генетиктер шинчилеп турар


Дарый Середар, Сайын-Белек Куулар ТывКУ-нун эн-не чараштары болганнар

 

21.04.21

Сегодня Президент В.Путин выступит ежегодным Посланием Федеральному Собранию


9 мая во всех регионах России пройдут народные виртуальные парады Победителей


Тува готовится к открытию детского-оздоровительного сезона


• Архив выпусков
 

21.04.21

Бо хүн РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Федералдыг Чыышка Айыткалын кылыр


Тыванын чурттакчылары чаагайжыдар девискээрлерни шилиир


Тывада 98 кижи 100 харлыг, оон хөй бооп болур


• Архив выпусков