Медээлер 18.08.2021

Бир хонуктун дургузунда ковидтен 112 аараан чаа таварылгалар демдеглеттинген. 2020 чылдын туннелдери-биле республиканын муниципалдыг тус чер чагыргаларынын аразынга Бии-Хем кожууну тиилекчи болган. 5 чаа оран-саваны Буреннин бажын-интернадынга немей туткан. ТАР-нын 100 чылдаан юбилейин уткуштур Тыванын чурукчулар Эвилели тыва чурукчуларнын видео делгелгезин организастаан.


 • Бир хонуктун дургузунда ковидтен 112 аараан чаа таварылгалар демдеглеттинген.

 • 2020 чылдын туннелдери-биле республиканын муниципалдыг тус чер чагыргаларынын аразынга Бии-Хем кожууну тиилекчи болган.

 • 5 чаа оран-саваны Буреннин бажын-интернадынга немей туткан.

 • ТАР-нын 100 чылдаан юбилейин уткуштур Тыванын чурукчулар Эвилели тыва чурукчуларнын видео делгелгезин организастаан.

 

01.12.23


 • Тува провожает в последний путь Народного писателя РТ Эдуарда Байыровича Мижита

 • Глава Тувы провел совещание с генеральным консулом Монголии и губернатором Увс аймака

  • Сергей Грязнов третий год подряд стал лучшим пожарным Тувы

  • Архив выпусков
   

  01.12.23


 • Тываның Улустуң чогаалчызы Эдуард Байырович Мижитти сөөлгү оруунче үдежип турар

 • Тываның Баштыңы СФО-га одалга талазы-биле хуралга киришкен

  • Туберкулез талазы-биле байдал

 • • Архив выпусков