МЕДЭЭЛЕР РВ 11.11.2022

-Тываның Баштыңы Каң-Демир Лопсан-Комбу-биле ужурашкан -Тывада чаа күрүне шаңналын доктааткан -Найысылалда камгалал чалдың тудуу удавас доостур-Тываның Баштыңы Каң-Демир Лопсан-Комбу-биле ужурашкан


-Тывада чаа күрүне шаңналын доктааткан


-Найысылалда камгалал чалдың тудуу удавас доостур